برای دانلود زیر نویس ویدئوهای یوتیوب کافی است، لینک ویدئو را در کادر زیر وارد کنید و فایل زیر نویس ویدئو حتی در صورتی که زیرنوبی به صورت Auto Generate باشد را در فرمت های srt و txt دانلود نمایید.

امیدوارم این ابزار نیز برای شما مفید باشد.

مقالات سایت

فهرست